1. Konání pohybových kroužků

 1. Pohybové kroužky jsou organizovány ve variantách uvedených v nabídce kurzů pro daný školní rok v rozsahu 15 tréninků za pololetí, není-li uvedeno jinak.
 2. Tréninky jsou zajištěny kvalifikovaným a zkušeným trenérem pohybové aktivity a probíhá ve skupině.
 3. Není-li dohodnuto jinak, tréninky probíhají ve Sportmaxu na adrese Štouračova 1 a, Brno-Bystrc nebo v Sokolovně na adrese U Sokolovny 3, Brno-Bystrc v době stanovené rozvrhem výuky.
 4. Za děti neseme zodpovědnost pouze do konce tréninku. Po ukončení tréninku děti odchází samostatně anebo se zákonným zástupcem. Není-li tento po ukončení tréninku přítomen, dítě čeká na dohodnutém místě do jeho příchodu.

2. Zařazení do skupiny

 1. Zájemci jsou do skupin pohybových kroužků rozdělováni podle věku a pohybových schopností a dovedností.
 2. Zájemce je zařazen do kroužku přes přihlašovací formulář nebo na základě závazné přihlášky telefonicky, sms, emailem či osobně a za podmínky, že sjednané kurzovné je uhrazeno včas.

3. Úhrada kroužků a příměstských táborů

 1. Při zrušení kurzu účastníkem kurzu před jeho zahájením se účtuje storno poplatek viz "Storno podmínky" níže. Kurzovné je přenosné.
 2. V případě pozdního nástupu nebo předčasného ukončení docházky do kroužku účastníkem není nárok na vrácení kurzovného. Tréninky lze nahrazovat s jinou skupinou.
 3. Při platbě bankovním převodem je třeba použít přidělené Evidenční číslo faktury jako variabilní symbol. Na vyžádání lze vystavit potvrzení o přijaté platbě jako doklad o výši sjednaného kurzovného (variabilním symbolem platby je pak číslo faktury).
 4. V případě nedostatečného počtu zájemců si vyhrazujeme právo ke zrušení příslušného kroužku či příměstského tábora. V tomto případě je celková uhrazená částka vrácena zpět.
 5. Vyhrazujeme si právo vyřadit účastníka ze skupiny při opakovaném rušení průběhu tréninku či příměstského tábora.
4. Pojištění
 1. Součástí kurzovného a poplatku za příměstský tábor není pojištění.
 2. Doporučujeme rodičům sjednat dítěti vlastní připojištění na úraz při sportovních aktivitách.

5. Individuální výuka angličtiny

 1. Rezervace termínu probíhá po vzájemné dohodě a úhradě kurzovného. Kurzovné je účtováno na pololetí či dle domluvy. Platbu lze provést bankovním převodem na č.ú. 246040520 / 0600 dle domluvy na základě vystavené faktury.
 2. Hodiny omluvené týden předem lze nahradit. Hodiny nenahrazené do konce školního roku propadají ve prospěch lektora.
 3. Výuka neprobíhá ve dnech státního svátku a školních prázdnin během školního roku od září do června. Během letních prázdnin hodiny poskytuji.

6. Storno podmínky příměstských táborů:

41-60 dnů před zahájením: účtujeme storno ve výši 30%
31-40 dnů před zahájením: účtujeme storno ve výši 50%
14-30 dnů před zahájením: účtujeme storno ve výši 70%
1-13 dnů před zahájením: účtujeme storno ve výši 100%
 

7. Storno podmínky kurzů gymnastiky:

15 a více dnů před zahájením: účtujeme storno ve výši 20%
1-14 dnů před zahájením: účtujeme storno ve výši 30%
Kurzovné je přenosné.