Konání pohybových kroužků

 1. Pohybové kroužky jsou organizovány ve variantách uvedených v nabídce kurzů pro daný školní rok v rozsahu 15 tréninkových týdnů za pololetí, není-li uvedeno jinak.
 2. Tréninky jsou zajištěny kvalifikovaným a zkušeným trenérem pohybové aktivity a probíhá ve skupině.
 3. Není-li dohodnuto jinak, tréninky probíhají v prostorách Rodinného centra Klubák z.s. na adrese nám.28.dubna 1/48, Brno-Bystrc, ve Sportmaxu na adrese Štouračova 1 a, Brno-Bystrc nebo v Sokolovně na adrese U Sokolovny 3, Brno-Bystrc v době stanovené rozvrhem výuky.

Zařazení do skupiny

 1. Zájemci jsou do skupin pohybových kroužků rozdělováni podle pohybových schopností a dovedností a podle věku.
 2. Zájemce je zařazen do kroužku na základě závazné přihlášky telefonicky, sms, emailem či osobně a přes přihlašovací formulář a za podmínky, že sjednané kurzovné bylo včas uhrazeno.

Úhrada kroužků a příměstských táborů

 1. Přihlásit se na kurz lze telefonicky, sms, emailem či osobně a přes přihlašovací formulář a následným zaplacením kurzovného v plné výši dle vystavené faktury.
 2. Při zrušení kurzu účastníkem kurzu před jeho zahájením se účtuje storno poplatek viz "Storno podmínky" níže. Kurzovné je přenosné.
 3. V případě pozdního nástupu nebo předčasného ukončení docházky do kroužku účastníkem není nárok na vrácení kurzovného.
 4. Při platbě bankovním převodem je třeba použít přidělené Evidenční číslo faktury jako variabilní symbol. Na vyžádání lze vystavit potvrzení o přijaté platbě jako doklad o výši sjednaného kurzovného (variabilním symbolem platby je pak číslo faktury).
 5. V případě nedostatečného počtu zájemců si vyhrazujeme právo ke zrušení příslušného kroužku či příměstského tábora. V tomto případě je celková uhrazená částka vrácena zpět.
 6. Vyhrazujeme si právo vyřadit posluchače ze skupiny při opakovaném rušení průběhu tréninku či příměstského tábora.
Pojištění
 1. Součástí kurzovného a poplatku za příměstský tábor není pojištění.
 2. Doporučujeme rodičům sjednat dítěti vlastní připojištění na úraz při sportovních aktivitách.

Individuální výuka angličtiny

 • Rezervace termínu probíhá po vzájemné dohodě a úhradě kurzovného. Kurzovné je účtováno na pololetí či dle domluvy. Platbu lze provést bankovním převodem na č.ú. 3200055894 / 6800 či hotově dle domluvy na základě vystavené faktury.
 • Hodiny omluvené týden předem lze nahradit. Hodiny nenahrazené do konce školního roku propadají ve prospěch lektora.
 • Výuka neprobíhá ve dnech státního svátku a školních prázdnin během školního roku od září do června. Během letních prázdnin hodiny poskytujeme.

Storno podmínky kurzů, kroužků a příměstských táborů:

5 a více týdnů před zahájením: účtujeme storno ve výši 5%
4 týdny před zahájením: účtujeme storno ve výši 25%
3 týdny před zahájením: účtujeme storno ve výši 50%
2 týdny před zahájením: účtujeme storno ve výši 75%
1 týden a méně před zahájením: účtujeme storno ve výši 100%