Zásady GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Anglické studio jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Cílem zásad zpracování osobních údajů je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • - identifikační údaje: jméno a příjmení studenta, jméno a příjmení zákonného zástupce
 • - kontaktní údaje: adresa bydliště, telefon, emailová adresa
 • - fotografie pro marketingové a propagační účely (na základě souhlasu)
 • - další osobní údaje: hodnocení úrovně znalostí studenta, platební údaje

Osobní údaje, které zpracováváme se souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit.

Jak vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je pro:

 • - plnění smlouvy a poskytování služeb (poskytování jazykových a jiných kurzů)
 • - komunikaci se studenty, zákonnými zástupci
 • - informování o změnách a novinkách v nabídce kurzů (oprávněný zájem)
 • - plnění právní povinnosti,
 • - účetní a daňové účely
 • - vedení zákaznické evidenc
 • - marketingové a propagační účely (na základě výslovného souhlasu)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím a zajištění bezpečnosti našich IT systémů.