Při zápisu do dvou a více kroužků či zápisu na obě pololetí nabízíme tyto slevy:

 

CENA 1 x týdně: 3500 Kč/pololetí 
CENA 2 x týdně3200 Kč/pololetí/termín

Zkušební hodina: 250 Kč