Angličtina hrou

CENA: 1500 Kč/pololetí * 2800 Kč/celý šk.rok
 
Obsah činnosti: 
 
pozdravy, představení se
rodina
tělo
počítání
dny v týdnu, roční období, svátky
příroda, počasí
hračky, hudební nástroje
pohádky
barvy, tvary
jídlo
základní každodenní úkony, věci okolo nás
 
Očekávané výstupy:
 
Účastníci na konci roku budou schopni reagovat v autentických situacích. Budou schopni pojmenovat věci v rámci základní slovní zásoby. Budou rozumět mluvené angličtině. Zároveň získají pojem o kultuře anglicky mluvících zemí.
 
Klíčové kompetence:
kompetence jazykové, kompetence komunikativní
 
Účastníci:
Dokáží porozumět rodilému mluvčímu.
Dokáží reagovat na jednoduché povely v angličtině.
Dokáží jednoduše vyjádřit, co chtějí.
 
 
Metody a formy práce
 
pohybové hry
jazykové hry
divadelní techniky
poslech a s ním spojené aktivity
kreativní činnost
autentické situace
anglické pohádky, písničky, říkanky, filmy a svátky
 
Součástí výuky jsou písničky a kreslení, hraní her, sledování videí, lektorka zapojuje i TPR, role play atp.

 

Video z konce šk.roku 2015/16 :) - Angličtina s písničkou

Fotogalerie: Angličtina s písničkami pro děti