Letní angličtina v Bystrci u přehrady!

2 termíny: 7.-11.8.2017 a 14.-18.8.2017. Roz­dělení do skupin dle pokročilosti. Sdělte nám své skóre: https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/

Nemáte čas na sebevzdělávání během školního roku? Vyzkoušejte tedy náš letní intezivní kurz angličtiny. Výuka bude probíhat v zázemí RC Klubák v Bystrckém mlýně či v přírodě.

Termíny:

7.-11.8.2017
14.-18.8.2017

Čas:
8:30-11:30, 12:30-14:30 - celkem 5 x 60 minut angličtiny denně, 25 x 60 min neboli 33,3 x 45 min týdně

Cena:
2500 Kč

Obsah kurzu:

Začátečníci:
Anglická abeceda
Základní fráze
Sloveso „být“
Zájmena
Dny v týdnu, měsíce
Slova th.., wh..
Potraviny
Barvy
Čísla
Rodina
Zvířata
Části těla
Oblečení
Dopravní prostředky
Počasí
Příroda
Základní slovesa
Základní přídavná jména
Každodenní úkony
Roční období, svátky
Kolik je hodin?
Předložky časové
Základní fráze
Sloveso „být“
Konverzace
Situační scénky (host, klient, prodavač, zákazník, cestování - letiště, hotel, u doktora apod)


Velmi mírně pokročilí:

Pomocné sloveso „do“
Tvorba vět, otázek, záporu, slovosled
Popis osoby
Domov, bydlení
Předložky místa
Modální slovesa
Stupňování přídavných jmen
Minulý čas
Dovětky
Budoucí čas
Podmiňovací způsob
Konverzace
Situační scénky (host, klient, prodavač, zákazník, cestování - letiště, hotel, u doktora apod)

 

Mírně pokročilí:

Trpný rod
Národnosti/ná­rody/jazyky
Vazba sloves -ing nebo to
Předpřítomný čas
Frázová slovesa
Podmínkové věty
Sloveso „make“
Předminulý čas
Konverzace